این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 

پوستر کنفرانس
.: پرسش هاي متداول

ردیف پرسش
1نحوه در خواست گواهی پذیرش
   نحوه درخواست گواهی پذیرش:
 
 - پس از مشخص شدن نتیجه داوری در صورتیکه مقاله پذیرش نهایی گردیده ، نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید ( از منوی وضعیت مقاله ، گزینه 
پرداخت هزینه مقاله را برای مقاله مورد نظر انتخاب نمایید، سپس خدمات مربوطه را انتخاب نمایید و از منوی پرداخت آنلاین پرداخت را انجام دهید.)

- ارسال ایمیل به ادرس Acceptance.conf@gmail.com 

با موضوع :
درخواست گواهی موقت - کد مقاله ..............-confpes حتما ایمیل را از ایمیلی که ثبت نام کرده اید ارسال کنید.

ضمنا از ارسال ایمیل به بقیه ایمیل ها خودداری نمایید، زیرا تمامی ایمیل های درخواست گواهی پذیرش حذف می شوند و پاسخ داده نمی شوند.