این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 

پوستر کنفرانس
اخبار > اخبار >
.: اخبار

آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

پورتال چهارمین کنفرانس "روانشناسی ، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی " راه اندازی گردید. پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچنین پیگیر فعالیتهای جاری کنفرانس نیز باشند.

بازگشت1396/01/14