این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 

پوستر کنفرانس
اخبار > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه 12 - ارسال کتابچه خلاصه مقالات انگلیسی

بنا به درخواستهای مکرر و تماسهای زیاد پژوهشگران و نویسندگان مبنی بر دریافت کتاب خلاصه مقالات کنفرانس و تصمیم شورای سیاست گذاری کنفرانس، کتاب برای تمامی نویسندگان قابل چاپ است....

 آخرین مهلت جهت ثبت نام کتاب  : 2 تیرماه 1396

کتابچه چکیده مقالات کنفرانس برای هر پنل یک کتاب به صورت رایگان همراه با گواهینامه و سی دی مجموعه مقالات پست خواهدشد.لذابنا به درخواستهای مکرر و تماسهای زیاد پژوهشگران و نویسندگان مبنی بر دریافت کتاب خلاصه مقالات کنفرانس و تصمیم شورای سیاست گذاری کنفرانس، کتاب برای تمامی نویسندگان قابل چاپ است. ولی بدلیل هزینه بر بودن، پس از پرداخت هزینه های مربوطه (چاپ کتاب، بسته بندی و پست) توسط نویسندگان به مبلغ 300.000 ریال کتاب کنفرانس چاپ و ارسال می گردد.

قیمت کتاب + هزینه پستی =35000 تومان

--------------------------------------------------------------------------------------------

نحوه اقدام:

 

1. وارد سامانه کاربران             شوید.

 

2. از قسمت خدمات         خدمت مورد نظر را انتخاب نمائید.

 

3. وارد قسمت           شده و نسبت به پرداخت هزینه (با یکی از کارت های عضو شتاب) از طریق درگاه امن خرید الکترونیکی اقدام نمائید.
بازگشت1396/03/29